Ảnh gạch siêu nhẹ AAC tấm lớn

Gạch siêu nhẹ AAC gạch không nung tấm lớn

Chia sẻ với mọi người!

Một nguyên nhân giúp gạch siêu nhẹ AAC có lợi thế trước gạch nung đó là kích thước, kích thước gạch không nung AAC rất linh động tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng mà có thể làm viên gạch khổ như bức tường được giảm thiểu rất nhiều chi phí. Nhờ đó bạn có thể thi công tường của 1 tầng nhà rất nhanh chóng có khi chỉ mất nửa buổi giảm thiểu rất nhiều về công thợ.

Ngày nay khi xây dựng một công trình ngoài yếu tố vật liệu chúng ta còn phải tính toán chi phí nhân công xây dựng và tiến độ xây dựng, lựa chọn gạch siêu nhẹ AAC là một giải pháp tối ưu.

Gạch siêu nhẹ AAC hoàn toàn làm từ nguyên liệu thân thiện môi trường không qua quá trình nung nhiệt không để lại ô nhiễm cho môi trường, và đã được sử dụng trên thế giới hơn 50 năm qua.

Để bảo vệ môi trường, giảm lãng phí thất thoát nguồn đất nông nghiệp chúng ta nên sử dụng gạch không nung vì tương lai đất nước.

Đây là ảnh thực tế gạch siêu nhẹ AAC khổ lớn tại nhà máy sản xuất.

Gạch siêu nhẹ AAC gạch không nung tấm lớn Gạch siêu nhẹ AAC gạch không nung tấm lớn Gạch siêu nhẹ AAC gạch không nung tấm lớn Gạch siêu nhẹ AAC gạch không nung tấm lớn

Facebook Comments
Ảnh gạch siêu nhẹ AAC tấm lớn
Chuyển lên trên